Alle 300 Fragen und Antworten zum Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland (persiche Übersetztung), Seite 9

Die Fragen mit Antworten

Die Übersetzungen wurden freundlicherweise von Afsaneh Ali Yazdani bereitgestellt.

98%
241.

سؤال ۲۴۱) خانم Seger فرزندی به دنیا می‌آ‌ورد. او برای دریافت "حق اولاد" چگونه باید اقدام کند؟

 • باید به بیمه‌درمانی خود نامه بنویسد.
 • باید از قسمت "حق والدین" تقاضا نماید.
 • نباید اقدام کند، زیرا "حق والدین" به طور خودکار پرداخت میشود.
 • باید از اداره کار اجازه بگیرد.
98%
242.

سؤال ۲۴۲) چه کسی در آلمان باید در مورد رفتن کودکان به کودکستان تصمیم بگیرد؟

 • دولت
 • ایالات
 • والدین/ سرپرست قانونی‌کودکان
 • مدارس
99%
243.

سؤال ۲۴۳) Maik و Sybille میخواهند به همراه دوستان خود در محل سکونت‌شان به یک تظاهرات خیابانی بپردازند. آنها c قبلا چه اقدامی بکنند؟

 • آنها باید رسما تظاهرات را به مقامات اطلاع بدهند.
 • آنها نباید اقدامی بکنند، چون هر زمان میشود در آلمان تظاهرات کرد.
 • آنها نمیتوانند اقدامی بکنند، چون در آلمان اصولا تظاهرات ممنوع است.
 • Maik و Sybille باید یک انجمن جدید تشکیل بدهند، چونکه فقط انجمنها در برگذاری تظاهرات مجازند.
98%
244.

سؤال ۲۴۴) برای شروع به تحصیل در یک دانشگاه آلمانی‌معمولا چه مدرکی‌لازم است؟

 • دیپلم
 • فوق لیسانس
 • وکالتنامه
 • مدرک دوره فنی‌تخصصی
98%
245.

سؤال ۲۴۵) در آلمان کدامیک از افراد زیر اجازه زندگی‌مشترک با یکدیگر را ندارند؟

 • Hans ۲۰ ساله و Marie ۱۹ ساله
 • Tom ۲۰ ساله و Klaus ۴۵ ساله
 • Sofie ۳۵ ساله و Lisa۴۰ ساله
 • Anne ۱۳ ساله و Tim ۲۵ ساله
97%
246.

سؤال ۲۴۶) سن قانونی‌در آلمان چقدر است؟

 • ۱۶
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۱
99%
247.

سؤال ۲۴۷) زنان باردار در آلمان، قبل و پس از تولد فرزندشان، از سوی قانون مورد حمایت ویژه‌ای قرار میگیرند. نام این حمایت ویژه چیست؟

 • دوران والدین
 • حمایت از مادران
 • تدارک تولد نوزاد
 • دوران نقاهت مادر
96%
248.

سؤال ۲۴۸) در آلمان آموزش و پرورش کودکان عموما وظیفه کیست؟

 • دولت
 • والدین
 • پدر بزرگ و مادر بزرگ
 • مدارس
97%
249.

سؤال ۲۴۹) در آلمان چه کسی مسئولیت اصلی‌تعلیم و تربیت کودکان را به عهده دارد؟

 • دولت
 • والدین
 • خویشاوندان
 • مدارس
96%
250.

سؤال ۲۵۰) در کدامیک از موارد زیر در آلمان شانس دستیابی یک فرد به یک شغل پر درامد بیشتر است؟ وقتی‌که آن‌فرد ...

 • کاتولیک باشد.
 • از یک آموزش حرفه‌ای خوب برخوردار باشد.
 • زن باشد.
 • عضو یک حزب باشد.
93%
251.

سؤال ۲۵۱) اگر در آلمان کسی بچه‌ای را کتک بزند، ...

 • به کسی مربوط نیست.
 • فقط به خانواده‌کودک مربوط است.
 • کسی به خاطر این عمل مجازات نمی‌شود.
 • ممکن است که عامل اینکار قانوناً مجازات شود.
92%
252.

سؤال ۲۵۲) در آلمان کدامیک از موارد زیر قانوناً صحیح است؟

 • همزمان میتوان تنها با یک همسر مزدوج بود.
 • همزمان میتوان با چند همسر مزدوج بود.
 • اگر کسی در گذشته ازدواجی کرده باشد، اجازه ازدواج مجدد ندارد.
 • زنی‌که شوهرش فوت شده، اجازه ندارد مجددا ازدواج کند.
93%
253.

سؤال ۲۵۳) اگر در آلمان بخواهید تغییر مکان بدهید، به کجا باید مراجعه کنید؟

 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • به محضر ازدواج
 • به اداره امور انتظامی
 • به اداره پیشه و حرفه
90%
254.

سؤال ۲۵۴) در آلمان زوجین میتواند قانوناً از هم طلاق بگیرند. برای انجام این کار بایستی غالباً قاعده(سال جدایی‌) "Trennjahr" را رعایت کنند. این به چه مفهوم است؟

 • جریان طلاق یک سال طول میکشد.
 • زن و شوهر یک سال مزدوج میمانند و پس از آن طلاق ممکن است.
 • حق دیدار فرزندان برای مدت یک سال اعتبار دارد.
 • زن و شوهر یک سال مجزا از یکدیگر زندگی‌میکنند و پس از آن طلاق ممکن است.
96%
255.

سؤال ۲۵۵) اگر والدین در آلمان در ارتباط با تعلیم و تربیت فرزندان خود به کمک نیاز داشته باشند، ازکدمیک از موارد زیر میتوانند کمک بگیرند؟

 • اداره امور انتظامی
 • اداره مدارس
 • اداره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
 • اداره بهداشت
93%
256.

سؤال ۲۵۶) زن و شوهری میخواهند در آلمان یک رستوران باز کنند. برای این کار چه مجوزی حتما ضروری است؟

 • مجوز پلیس
 • تایید یک حزب
 • تایید از اداره ثبت احوال و مسکن
 • مجوز رستوران از مقامات مسئول
90%
257.

سؤال ۲۵۷) خانمی می‌خواهد پس از مدتها وقفه در رفتن به مدرسه، در آلمان دیپلم خود را بگیرد. اینکار در کدامیک از موارد زیر انجام پذیر است؟

 • در یک مدرسه عالی‌
 • در یک دبیرستان شبانه
 • در یک دبیرستان مقدماتی
 • در یک دانشگاه خصوصی
95%
258.

سؤال ۲۵۸) وظایف و اختیارت اداره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در آلمان چیست؟

 • تصمیم می‌گیرید که کودک به چه مدرسه ای‌برود.
 • میتواند کودکی را که در محیط خانه کتک می‌خورد و یا گرسنگی میکشد، از خانواده جدا کند.
 • به والدین کودکان "حق اولاد" می‌پردازد.
 • حضور و غیاب کودکان را در کودکستان کنترل می‌کند.
89%
259.

سؤال ۲۵۹) "مرکز اطلاعات شغلی‌" BIZ در "اداره کار" کشور آلمان، در کدامیک از موارد زیر کمک می‌کند؟

 • محاسبه بازنشستگی
 • جستجوی محل آموزش
 • اظهار نامه مالیاتی
 • بیمه‌بیماری
86%
260.

سؤال ۲۶۰) کدامیک از موارد زیر برای بچه‌های مدرسه ای‌در آلمان حکم است؟

 • حق برخورداری از اوقات تفریح به طور نامحدود
 • حق انتخاب آزاد کلیه دروس
 • حق دریافت "کمک هزینه مدرسه"
 • وظیفه حضور در کلاسهای درسی‌
91%
261.

سؤال ۲۶۱) مردی ۳۰ ساله می‌خواهد پس از مدتها وقفه در رفتن به مدرسه، در آلمان دیپلم خود را بگیرد. اینکار در کدامیک از موارد زیر انجام پذیر است؟

 • در یک مدرسه عالی‌
 • در یک دبیرستان شبانه
 • در یک دبیرستان مقدماتی
 • در یک دانشگاه خصوصی
82%
262.

سؤال ۲۶۲) در آلمان مفهوم اصل "برخورد مساوی با مردم" چیست؟

 • کسی نباید مثلا به دلیل معلولیت خود مورد تبعیض قرار بگیرد.
 • تبعیض دیگران در صورت وجود دلایل کافی‌شخصی‌مجاز است.
 • هیچکس نمیتواند بر علیه تبعیض شدگان قانوناً شکایت کند.
 • قانون حکم می‌کند که مردم سالانه برای تبعیض شدگان وجهی اهدا کنند.
85%
263.

سؤال ۲۶۳) در آلمان نوجوانان از سن ۱۴ سالگی در مقابل قانون مسئولند. این بدان مفهوم است که، نوجوانان بالای ۱۴ سالی‌که قانون شکنی میکنند، ...

 • مجازات میشوند.
 • با آنان مثل بزرگسالان رفتار میشود.
 • مجازات خود را با والدین خود تقسیم میکنند.
 • مجازات نمیشوند.
88%
264.

سؤال ۲۶۴) در آلمان مردم به هنگام چه جشنی با لباسی رنگی‌و نقاب خود را ملبس میکنند؟

 • در روز "دوشنبه گل سرخ" Rosenmontag
 • در روز تعطیلی‌ماه مه‌Maifeiertag
 • در جشن سالانه اکتبر Oktoberfest
 • ۵۰ روز بعد از یکشنبه‌عید پاک Pfingsten
96%
265.

سؤال ۲۶۵) در آلمان اگر زوجی مایل به ازدواج باشد، در ابتدا باید به کجا مراجعه کند؟

 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • به اداره امور انتظامی
 • به اداره کار
 • به محضر ازدواج
99%
266.

سؤال ۲۶۶) در آلمان قانوناً از چه وقتی‌از روز "رعایت حق آسایش مردم" الزامیست؟

 • موقع غروب خورشید.
 • وقتی‌که همسایه‌ها برای خواب میروند.
 • ساعت ۱۲ شب.
 • ساعت ۱۰ شب.
97%
267.

سؤال ۲۶۷) دختر خانمی ۲۲ ساله در آلمان مشترکاً با دوست پسرش زندگی‌می‌کند. والدین او با این کار موافق نیستند، زیرا آنها از آن پسر خوششان نمیاید. والدین چه میتوانند بکنند؟

 • آنها باید به تصمیم دختر بالغ‌شان احترام بگذارند.
 • آنها حق دارند دختر را به خانه پدری برگردانند.
 • آنها میتوانند از دختر خود به پلیس شکایت کنند.
 • آنها دنبال مرد دیگری برای دخترشان میگردند.
99%
268.

سؤال ۲۶۸) خانمی جوان می‌خواهد گواهینامه رانندگی‌بگیرد. او از شرکت در امتحان می‌ترسد، زیرا زبان مادری او آلمانی‌نیست. کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

 • قبل از شرکت در امتحان رانندگی‌باید حداقل ۱۰ سال در آلمان زندگی‌کند.
 • اگر آلمانی‌بلد نیست،نمی‌تواند گواهینامه بگیرد.
 • گواهینامه را باید در کشوری بگیرد، که در آن‌به زبان او تکلّم میشود.
 • شاید بتواند امتحان کتبی‌را به زبان مادری خود بدهد، زیرا امکان گذراندن این امتحان در بیشتر از ۱۰ زبان میسر است.
99%
269.

سؤال ۲۶۹) در آلمان بچه‌ها از سه‌سالگی تا هنگام ورود به سال اول مدرسه از چه حقی‌برخوردارند؟

 • پول توجیبی ماهیانه
 • جا در یک باشگاه ورزشی
 • جا در کودکستان
 • کارت شرکت در برنامه‌های تعطیلات
94%
270.

سؤال ۲۷۰) در آلمان Volkshochschule چه نوع موسسه‌ای می‌باشد؟

 • محلی برای تدریس مذهب
 • محلی صرفاً برای نوجوانان
 • محلی برای کسب آموزش و تحصیل بیشتر
 • محلی صرفاً برای بازنشستگان

Übersetzungen

Schwesterprojekte: Führerscheintest online · Einbürgerungstest Österreich · Lottozahlen-Generator · US Citizenship Test · Städte-Suchen-Spiel