Einbürgerungstest online verwendet Cookies.

Alle 300 Fragen und Antworten zum Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland (persiche Übersetztung), Seite 4

Die Fragen mit Antworten

Die Übersetzungen wurden freundlicherweise von Afsaneh Ali Yazdani bereitgestellt.

93%
76.

سؤال ۷۶) CDU در آلمان مخفّف چیست؟

 • Christliche Deutsche Union
 • Club Deutscher Unternehmer
 • Christlicher Deutscher Umweltschutz
 • Christlich Demokratische Union
93%
256.

سؤال ۲۵۶) زن و شوهری میخواهند در آلمان یک رستوران باز کنند. برای این کار چه مجوزی حتما ضروری است؟

 • مجوز پلیس
 • تایید یک حزب
 • تایید از اداره ثبت احوال و مسکن
 • مجوز رستوران از مقامات مسئول
93%
253.

سؤال ۲۵۳) اگر در آلمان بخواهید تغییر مکان بدهید، به کجا باید مراجعه کنید؟

 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • به محضر ازدواج
 • به اداره امور انتظامی
 • به اداره پیشه و حرفه
93%
173.

سؤال ۱۷۳) آلمان یکی‌از اعضای ایجاد‌کننده کدامیک از پیمان‌های زیر است؟

 • پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
 • سازمان ملل متحد
 • اتحادیه اروپا
 • پیمان ورشو
93%
229.

سؤال ۲۲۹) کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟

 • اسپانیا
 • بلغارستان
 • نروژ
 • لوگزمبورگ
93%
132.

سؤال ۱۳۲) بسیاری از مردم در آلمان در اوقات بیکاری خود به کارهای خیریه میپردازند. این به چه مفهوم است؟

 • آنها به عنوان "سرباز" کار میکنند.
 • آنها داوطلبانه و بدون دریافت پول با انجمنها و تشکیلات مردمی کار میکنند.
 • آنها در بخشهای دولتی کار میکنند.
 • آنها در بیمارستانها کار میکنند و در ازای کارشان پول دریافت میکنند.
93%
112.

سؤال ۱۱۲) کدامیک از موارد زیر در مورد انتخابات در آلمان صدق می‌کند؟

 • انتخابات ویژه است.
 • رأی گیری به شکل مخفی‌انجام میشود.
 • انتخابات مرتبط به نوع کار افراد است.
 • انتخابات مرتبط به جنیسیت افراد است.
93%
139.

سؤال ۱۳۹) در کدامیک از موارد زیر در آلمان دادگاه رسیدگی میکند؟ هنگامی که فردی..

 • مذهب خود را تغییر دهد.
 • مرتکب جرم شده و از او شکایت شده باشد.
 • نظراتی متفاوت با دولت داشته باشد.
 • اتومبیل خود را بطور غیر مجاز پارک کرده و آن‌را بکسل کرده باشند.
93%
121.

سؤال ۱۲۱) حزبی مایل است به مجلس شورای آلمان وارد شود. برای رسیدن به این هدف میبایستی یک حداقل میزان آراء انتخاباتی را بدست آورد. نام این "حد نصاب رأی" چیست؟

 • حداقل پنج درصد آراء
 • مرز مجاز آراء
 • میزان پایه‌ای آراء
 • میزان قاعده آراء
92%
41.

سؤال ۴۱) چرا در دموکراسی بیش از یک حزب وجود دارد؟

 • زیرا از این طریق عقاید مختلف مردم نمایندگی میشوند.
 • زیرا از این طریق رشوه در عرصه سیاست محدود میشود.
 • تا از تظاهرات سیاسی جلوگیری شود.
 • تا رقابت اقتصادی رونق گیرد.
92%
299.

سؤال ۲۹۹) طی‌سالهای دههٔ پنجاه و شصت میلادی دولت آلمان فدرال خواستار به کار گماردن کارگرانی از کشورهای خارجی‌شد. آنها چه نامیده می‌شدند؟

 • کارگران قاچاقی‌
 • کارگران میهمان
 • کارگران کوتاه مدت
 • کارگران شیفتی
92%
2.

سؤال ۲) شرکت بچه‌های زیر ۱۵ سال در مدارس آلمان در کدامیک از کلاس‌های زیر صرفاً با تصمیم والدین آنها انجام میشود؟

 • تاریخ
 • تعلیمات دینی
 • سیاست
 • زبان
92%
252.

سؤال ۲۵۲) در آلمان کدامیک از موارد زیر قانوناً صحیح است؟

 • همزمان میتوان تنها با یک همسر مزدوج بود.
 • همزمان میتوان با چند همسر مزدوج بود.
 • اگر کسی در گذشته ازدواجی کرده باشد، اجازه ازدواج مجدد ندارد.
 • زنی‌که شوهرش فوت شده، اجازه ندارد مجددا ازدواج کند.
92%
231.

سؤال ۲۳۱) مفهوم عبارت "ادغام اروپایی" چیست؟

 • مهاجرین آمریکایی در اروپا
 • توقف ورود مهاجرین به اروپا
 • مهاجرین اروپایی به آمریکا
 • اتحاد کشورهای اروپایی در راستای تشکیل "EU"
92%
275.

سؤال ۲۷۵) برای طلاق در آلمان چه چیزی لازم است؟

 • رضایت والدین
 • گواهی پزشکی
 • رضایت فرزندان
 • پشتیبانی‌وکیل
92%
79.

سؤال ۷۹) در آلمان FDP مخفّف چیست؟

 • حزب صلح طلب در صحنه
 • حزب آزاد آلمان
 • حزب دموکرات پیشرو
 • حزب دموکرات آزاد
91%
213.

سؤال ۲۱۳) جمعیت آلمان چقدر است؟

 • ۷۰ میلیون
 • ۷۸ میلیون
 • ۸۰میلیون
 • ۹۰ میلیون
91%
172.

سؤال ۱۷۲) جمهوری دمکراتیک آلمان در کدام منطقه اشغالی ایجاد شد؟

 • در منطقه اشغالی توسط آمریکایی‌ها
 • در منطقه اشغالی توسط فرانسوی‌ها
 • در منطقه اشغالی توسط بریتانیایی‌ها
 • در منطقه اشغالی توسط شوروی‌ها
91%
233.

سؤال ۲۳۳) کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟

 • چکسلواکی
 • بلغارستان
 • یونان
 • پرتغال
91%
289.

سؤال ۲۸۹) در آلمان مردی با پوست تیره به عنوان گارسون در یک رستوران تقاضای کار میدهد. کدامیک از موارد زیر دال بر رفتاری تبعیض آمیز با او است؟ تقاضای او ردّ میشود زیرا که ...

 • شناخت او از زبان آلمان خیلی‌کم است.
 • مقدار دستمزد خواسته شده توسط او زیادی است.
 • پوست او تیره است.
 • او در این کار بی‌تجربه است.
91%
146.

سؤال ۱۴۶) در آلمان کدامیک از موارد زیر بعنوان "محاکمه دادگاهی‌" نامیده میشود؟

 • برنامه
 • جریان محاکمه
 • پروتکل یا صورت جلسه
 • دادرسی حقوقی
91%
40.

سؤال ۴۰) سرود ملی‌آلمان چگونه شروع میشود؟

 • ملتها، به علامات گوش کنید ...
 • اتحاد، حق و آزادی ...
 • شادی جرقه‌های زیبای الهی
 • آلمان، وطن متحد
91%
 • در اینجا آزادی مذهب حکمفرماست.
 • مردم مالیات میپردازند.
 • مردم از حق شرکت در انتخابات برخوردارند.
 • در اینجا آزادی بیان حکمفرماست.
91%
281.

سؤال ۲۸۱) دو دوست میخواهند در آلمان به یک استخر عمومی‌بروند. هر دو پوست تیره‌ای دارند و به همین دلیل به آنها اجازه ورود داده نمی‌شود. در چنین شرایطی کدام حق پایمال شده است؟

 • آزادی بیان
 • رفتار مساوی با مردم
 • آزادی تجمع
 • آزادی انتخاب پوشش
91%
261.

سؤال ۲۶۱) مردی ۳۰ ساله می‌خواهد پس از مدتها وقفه در رفتن به مدرسه، در آلمان دیپلم خود را بگیرد. اینکار در کدامیک از موارد زیر انجام پذیر است؟

 • در یک مدرسه عالی‌
 • در یک دبیرستان شبانه
 • در یک دبیرستان مقدماتی
 • در یک دانشگاه خصوصی
91%
227.

سؤال ۲۲۷) کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟

 • فنلاند
 • دانمارک‌
 • نروژ
 • سوئد
90%
257.

سؤال ۲۵۷) خانمی می‌خواهد پس از مدتها وقفه در رفتن به مدرسه، در آلمان دیپلم خود را بگیرد. اینکار در کدامیک از موارد زیر انجام پذیر است؟

 • در یک مدرسه عالی‌
 • در یک دبیرستان شبانه
 • در یک دبیرستان مقدماتی
 • در یک دانشگاه خصوصی
90%
254.

سؤال ۲۵۴) در آلمان زوجین میتواند قانوناً از هم طلاق بگیرند. برای انجام این کار بایستی غالباً قاعده(سال جدایی‌) "Trennjahr" را رعایت کنند. این به چه مفهوم است؟

 • جریان طلاق یک سال طول میکشد.
 • زن و شوهر یک سال مزدوج میمانند و پس از آن طلاق ممکن است.
 • حق دیدار فرزندان برای مدت یک سال اعتبار دارد.
 • زن و شوهر یک سال مجزا از یکدیگر زندگی‌میکنند و پس از آن طلاق ممکن است.
90%
106.

سؤال ۱۰۶) در آلمان مدد کاران انتخاباتی در طی‌انتخابات به صورت افتخاری کمک میکنند. کدامیک از موارد زیر جزو وظایف آنهاست؟

 • آنها به هنگام برگزاری انتخابات به کودکان و سالمندان کمک میکنند.
 • آنها کارت و نامه مینویسند و همچنین حوزه رای گیری را در آن درج میکنند.
 • آنها نتایج مقطعی انتخابات را به روزنامه نگاران اعلام میکنند.
 • آنها پس از اتمام انتخابات به شمارش آراء میپردازند.
90%
274.

سؤال ۲۷۴) نامه‌ای را در آلمان عمداً باز کرده‌اید باوجود آنکه برای شخص دیگری نوشته شده است. با این عمل چه چیزی را نادیده گرفته‌اید؟

 • حق رازداری
 • رعایت حریم خصوصی نامه
 • وظیفه رازداری
 • آزادی بیان

Übersetzungen

Schwesterprojekte: Führerscheintest online · Einbürgerungstest Österreich · Lottozahlen-Generator · US Citizenship Test · Städte-Suchen-Spiel