Einbürgerungstest online verwendet Cookies.

Alle 300 Fragen und Antworten zum Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland (persiche Übersetztung), Seite 5

Die Fragen mit Antworten

Die Übersetzungen wurden freundlicherweise von Afsaneh Ali Yazdani bereitgestellt.

90%
117.

سؤال ۱۱۷) حداقل میزان درصد "آراء ثانوی" حزبی که، به مجلس فدرال آلمان راه می‌یابد، چقدر میباشد؟

 • ۳%
 • ۴%
 • ۵%
 • ۶%
90%
155.

سؤال ۱۵۵) در چه سالهایی حزب نازی آلمان حکومت میکرد؟

 • ۱۸۸۸ تا ۱۹۱۸
 • ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۴
 • ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵
 • ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۳
90%
230.

سؤال ۲۳۰) هر چند سال یک بار انتخابات پارلمان اروپا انجام میشود؟

 • ۵ سال
 • ۶ سال
 • ۷ سال
 • ۸ سال
90%
21.

سؤال ۲۱) کدامیک از تصاویر زیر علامت پرچم کشور آلمان است؟

Bild anzeigen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
89%
114.

سؤال ۱۱۴) شرکت در انتخابات دمکراتیک در کشور آلمان ...

 • وظیفه هر فرد می‌باشد.
 • جزو حقوق هر فرد میباشد.
 • برای هر فرد واجب و الزامی است.
 • باری بر دوش هر فرد می‌باشد.
89%
138.

سؤال ۱۳۸) اگر رئیس‌ام در آلمان مرا غیر قانونی‌اخراج کند، چه میتوانم بکنم؟

 • به کار خود ادامه خواهم داد با او خوش رفتاری خواهم کرد.
 • به وسیله یک اخطار‌یه رسمی‌بر علیه او اقدام خواهم کرد.
 • با استناد به قانون "جلوگیری از اخراج غیر قانونی‌" از او شکایت می‌کنم.
 • از رئیس‌ام نزد پلیس شکایت می‌کنم.
89%
113.

سؤال ۱۱۳) در آلمان آن‌حزبی برنده انتخابت میشود که ...

 • اکثریت آراء را بدست آورد.
 • از طرف اکثر مردان به صورت اکثریت انتخاب شود.
 • اکثریت آراء را کارگران بدست آورد.
 • اکثریت "آراء نخستین" را برای نامزد صدر‌اعظم را بدست آورد.
89%
135.

سؤال ۱۳۵) سندیکاها در آلمان نماینده چه کسی هستند؟

 • شرکتهای بزرگ
 • شرکتهای کوچک
 • صاحبان شغل آزاد
 • کارمندان
89%
283.

سؤال ۲۸۳) از اداره‌ای در آلمان صورت حساب غلطی دریافت می‌کنید. چگونه برخورد می‌کنید؟

 • به آن‌اهمیتی نمیدهم.
 • بر علیه آن به اداره مربوطه اعتراض می‌کنم.
 • صورت حساب را به اداره مربوطه پس میفرستم.
 • با آن به اداره مالیات رجوع می‌کنم.
89%
168.

سؤال ۱۶۸) کدامیک از دول زیر به "قوای اشغالگر متفقین" در آلمان متعلق نبودن؟

 • ایالات متحده آمریکا
 • شوروی
 • فرانسه
 • ژاپن
89%
104.

سؤال ۱۰۴) خانمی در آلمان کارش را از دست می‌دهد. کدامیک از دلایل زیر نباید دلیل اخراج او باشد؟

 • او مدتها مریض بوده و قادر به کارکردن نمی‌باشد.
 • او اغلب با تاخیر در محل کارش حاضر می‌شده است.
 • او در حین ساعات کاری خود به انجام امور شخصی خود میپردازد.
 • او باردار است و رئیس مربوطه از این امر اطلاع دارد.
89%
37.

سؤال ۳۷) رؤسای ایالات آلمان غالبا چگونه نامیده میشوند؟

 • وزیر اول
 • وزیر الوزرا
 • سناتور
 • نخست وزیر
89%
259.

سؤال ۲۵۹) "مرکز اطلاعات شغلی‌" BIZ در "اداره کار" کشور آلمان، در کدامیک از موارد زیر کمک می‌کند؟

 • محاسبه بازنشستگی
 • جستجوی محل آموزش
 • اظهار نامه مالیاتی
 • بیمه‌بیماری
89%
28.

سؤال ۲۸) چه کسی نمایندگان مجلس آلمان را انتخاب می‌کند؟

 • ارتش
 • بخش تجارت و اقتصادی
 • دارندگان حق رأی
 • بخش اداری
89%
167.

سؤال ۱۶۷) پس از اتمام جنگ جهانی‌دوم نام "قوای اشغالگر متفقین" به کدام دسته از کشورهای زیر گفته میشد؟

 • شوروی، بریتانیای بزرگ، لهستان، سوئد
 • فرانسه، شوروی، ایتالیا، ژاپن
 • ایالات متحده آمریکا، شوروی، اسپانیا، پرتغال
 • ایالات متحده آمریکا، شوروی، بریتانیای بزرگ، فرانسه
89%
105.

سؤال ۱۰۵) کدامیک از موارد زیر جزو وظایف مددکاران انتخابات می‌باشد؟

 • آنها در کابین‌های رای گیری به سالمندان کمک میکنند، تا آنها بتواند رای خود را به درستی‌تحویل دهند.
 • آنها قبل از شروع انتخابات، اطلاعیه‌های انتخاباتی را می‌نویسند.
 • آنها نتایج مقطعی انتخابات را به رسانه‌های عمومی‌اعلام میکنند.
 • آنها پس از اتمام انتخابات به شمارش آراء میپردازند.
89%
191.

سؤال ۱۹۱) در چه سالی‌دیوار برلن به روی مردم باز شد؟

 • ۱۹۸۷
 • ۱۹۸۹
 • ۱۹۹۲
 • ۱۹۹۵
89%
153.

سؤال ۱۵۳) در روز ۸ ماه مه‌سال ۱۹۴۵ چه واقعه ای‌رخ داد؟

 • مرگ آدولف هیتلر
 • شروع ساخت دیوار برلن
 • انتخابAdenauer Konrad به سمت صدر‌اعظمی
 • پایان جنگ جهانی‌دوم در اروپا
89%
214.

سؤال ۲۱۴) رنگهای پرچم آلمان کدام است؟

 • سیاه-قرمز-طلایی
 • قرمز-سفید-سیاه
 • سیاه-قرمز-سبز
 • سیاه-زرد-قرمز
88%
147.

سؤال ۱۴۷) کار قاضی در آلمان چیست؟

 • حکومت در آلمان
 • صدور احکام حقوقی
 • طرح برنامه ها
 • وضع قوانین
88%
116.

سؤال ۱۱۶) "مجاز بودن شما به شرکت در انتخابات مجلس شورای آلمان" یعنی‌:

 • شرکت فعال در مبارزات انتخاباتی
 • روند انتخاباتی فعال
 • مبارزه انتخاباتی فعال
 • حق انتخاب فعال
88%
154.

سؤال ۱۵۴) در چه سالی‌جنگ جهانی‌دوم به پایان رسید؟

 • ۱۹۳۳
 • ۱۹۴۵
 • ۱۹۴۹
 • ۱۹۶۱
88%
286.

سؤال ۲۸۶) کدام سازمان در شرکتها به هنگام وقوع مشکلات بین کارمندان و کارفرما کمک می‌کند؟

 • شورای منتخب کارمندان
 • حسابرس مالیاتی
 • گروه شرکت
 • بخش مدیریت شرکت
88%
282.

سؤال ۲۸۲) در کدامیک از موارد زیر اتباع آلمان موظفند سمت افتخاری محول شده به آنان را به عهده بگیرند؟

 • مربی‌باشگاه
 • کمک یار در انتخابات
 • ناظر کتابخانه
 • آموزگار
88%
189.

سؤال ۱۸۹) در چه سالی‌جمهوری دمکراتیک آلمان دیوار برلن را ساخت ؟

 • ۱۹۱۹
 • ۱۹۳۳
 • ۱۹۶۱
 • ۱۹۹۰
88%
234.

سؤال ۲۳۴) محل پارلمان اروپا کجاست؟

 • لندن
 • پاریس
 • برلن
 • استراسبورگ
88%
264.

سؤال ۲۶۴) در آلمان مردم به هنگام چه جشنی با لباسی رنگی‌و نقاب خود را ملبس میکنند؟

 • در روز "دوشنبه گل سرخ" Rosenmontag
 • در روز تعطیلی‌ماه مه‌Maifeiertag
 • در جشن سالانه اکتبر Oktoberfest
 • ۵۰ روز بعد از یکشنبه‌عید پاک Pfingsten
88%
131.

سؤال ۱۳۱) در کشور آلمان شهردار چه سمتی دارد؟

 • مدیر مدرسه
 • رئیس بانک
 • بخشدار ناحیه
 • رئیس حزب
88%
51.

سؤال ۵۱) کدامیک از موارد زیر در چهارچوب یک دولت دمکراتیک نمیگنجد؟

 • مردم بتوانند عقاید انتقاد آمیز خود را بر علیه دولت ابراز کنند.
 • مردم بتوانند در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کنند.
 • مردم توسط "پلیس لباس شخصی‌" بی‌دلیل دستگیر بشوند.
 • شخصی‌مرتکب جرمی‌شده و به این خاطر دستگیر بشود.
88%
43.

سؤال ۴۳) چه موقع می‌توان حزبی را در آلمان ممنوع کرد؟

 • وقتی‌که هزینه مبارزه انتخابتی آن حزب بیش از حد گران باشد.
 • وقتی‌که آن حزب بر علیه قانون اساسی مبارزه کند.
 • زمانی‌که رئیس دولت از جانب آن‌حزب مورد انتقاد قرار گیرد.
 • زمانی‌که برنامه آن‌حزب جهت دیگری را در پیش گیرد.

Übersetzungen

Schwesterprojekte: Führerscheintest online · Einbürgerungstest Österreich · Lottozahlen-Generator · US Citizenship Test · Städte-Suchen-Spiel