Einbürgerungstest online verwendet Cookies.

Alle 300 Fragen und Antworten zum Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland (persiche Übersetztung), Seite 6

Die Fragen mit Antworten

Die Übersetzungen wurden freundlicherweise von Afsaneh Ali Yazdani bereitgestellt.

87%
197.

سؤال ۱۹۷) کدامیک از ایالات فعلی‌آلمان سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟

 • Thüringen
 • Hessen
 • Bayern
 • Bremen
87%
7.

سؤال ۷) کدامیک از حقوق زیر، که توسط قانون اساسی آلمان ضمانت شده، به حقوق بنیادی افراد متعلق است؟

 • آزادی مرام و عقیده
 • آزادی تفریحات
 • آزادی کار و اشتغال
 • آزادی انتخاب مسکن
87%
12.

سؤال ۱۲) یکی‌از احزاب مجلس شورای آلمان خواستار لغو آزادی مطبوعات می‌باشد. آیا این امر امکان پذیر است؟

 • بله، چنانچه بیش از نیمی از نمایندگان مجلس شورای آلمان به آن‌رأی موافق بدهند.
 • بله، اما ۲/۳ نمایندگان مجلس شورای آلمان باید به آن‌رأی موافق بدهند.
 • خیر، زیرا آزادی مطبوعات جزو حقوق بنیادی بشمار رفته و غیر قابل لغو است.
 • خیر، چونکه فقط مجلس سنا قادر به لغو آزادی مطبوعات می‌باشد.
87%
290.

سؤال ۲۹۰) در آلمان یک تلویزیون خریده‌اید. در خانه بسته‌بندی آنرا باز می‌کنید و متوجه میشوید که کار نمیکند و خراب است. چه میتوانید بکنید؟

 • از فروشنده شکایت می‌کنید.
 • در جهت پس دادن تلویزیون اقدام می‌کنید.
 • تلویزیون را بدون گرفتن موافقت فروشنده تعویض می‌کنید.
 • مدت گارانتی را ضمانت می‌کنید.
87%
118.

سؤال ۱۱۸) قاعده "حق رأی" در آلمان چگونه است؟

 • افرادی که حق رأی دارند، باید رأی بدهند.
 • کسانی که بخواهند، میتوانند رأی بدهند.
 • کسانی که رأی نمی‌دهند، حق رأی دادن را از دست میدهند.
 • کسانی‌که حق رأی دارند، میتوانند رأی بدهند.
87%
15.

سؤال ۱۵) در قانون اساسی آلمان کدامیک از موارد زیر ممنوع است؟

 • خدمت سربازی
 • کار اجباری
 • آزادی انتخاب کار و شغل
 • کار در خارج از کشور
87%
141.

سؤال ۱۴۱) در آلمان چه کسی با مردم در امور قضایی مشاوره و یا از آنان در مقابل دادگاه دفاع می‌کند؟

 • وکیل
 • قاضی
 • قاضی افتخاری
 • دادستان
87%
78.

سؤال ۷۸) SPD در آلمان مخفّف چیست؟

 • حزب سوسیالیستی آلمان
 • حزب سوسیال سیاسی آلمان
 • حزب سوسیال دموکرات آلمان
 • حزب عدالت خواه آلمان
87%
27.

سؤال ۲۷) سیستم دولت آلمان چیست؟

 • سوسیالیستی
 • فدرالی
 • دیکتاتوری
 • سلطنتی
87%
74.

سؤال ۷۴) نام پارلمان کّل آلمان چیست؟

 • Bundesversammlung
 • Volkskammer
 • Bundestag
 • Bundesgerichtshof
87%
148.

سؤال ۱۴۸) کدامیک از موارد زیر وظیفه پلیس آلمان است؟

 • دفاع از کشور
 • استراق سمع (شنود گفتگو) مردم
 • وضع قوانین
 • نظارت بر اجرای قوانین
87%
32.

سؤال ۳۲) در آلمان کدامیک از موارد زیر در حیطه اقتدار دولت نیست؟

 • قانونگذاری
 • حکومت
 • مطبوعات
 • قوّه قضائیه
87%
279.

سؤال ۲۷۹) در اکثر خانه‌های اجاره‌ای در آلمان چیزی به اسم "مقررات خانه" Hausordnung وجود دارد. چه چیزی در آن ذکر شده؟

 • مقررات استفاده از وسائط نقلیه عمومی‌
 • اسامی مستاجرین ساختمان
 • مقرراتی که کلیه مستاجرین ملزم به رعایت آنها هستند.
 • نشانی‌نزدیکترین اداره امور انتظامی
86%
201.

سؤال ۲۰۱) در کدامیک از لیست‌های زیر فقط ایالتی‌ذکر شده‌اند، که سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته‌اند؟

 • Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Schleswig-Holstein, Brandenburg
 • Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
 • Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen
 • Sachsen, Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Brandenburg
86%
192.

سؤال ۱۹۲) کدامیک از ایالات فعلی‌آلمان قبلا به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟

 • Brandenburg
 • Bayern
 • Saarland
 • Hessen
86%
8.

سؤال ۸) کدامیک از موارد زیر در قانون اساسی آلمان درج نشده است ؟

 • حرمت انسان قابل تعرض نیست.
 • همه باید به طور مساوی پول داشته باشند.
 • همه از آزادی بیان برخوردارند.
 • همه در مقابل قانون برابرهستند.
86%
158.

سؤال ۱۵۸) سیستم حکومتی "رایش سوم" چه بود؟

 • دیکتاتوری
 • دمکراتیک
 • سلطنتی
 • حاکمیت شورا‌های منتخب مردم
86%
195.

سؤال ۱۹۵) کدامیک از ایالات فعلی‌آلمان سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟

 • Hessen
 • Sachsen-Anhalt
 • Nordrhein-Westfalen
 • Saarland
86%
109.

سؤال ۱۰۹) انتخابات مجلس شورای آلمان معمولاً چند وقت یکبار انجام میشود؟

 • هر سه‌سال یک بار
 • هر چهار سال یک بار
 • هر پنج سال یک بار
 • هر شش سال یک بار
86%
235.

سؤال ۲۳۵) در مراسم بزرگداشت قربانیان جنگهای جهانی‌اول و دوم در شهر Verdun, رئیس جمهور فرانسه Francois Mitterrand و صدر اعظم آلمان Helmut Kohl مشترکاً حضور داشتند. این ملاقات بر کدامیک از اهداف اتحادیه اروپا تأکید می‌کند؟ )تصویر ۲۳۵(

Bild anzeigen

 • دوستی‌بین دو کشور انگلیس و آلمان
 • آزادی سفر به همه کشورهای اتحادیه اروپا
 • صلح و امنیت در کشورهای اتحادیه اروپا
 • روزهای تعطیل رسمی‌مشترک در کشورهای اتحادیه اروپا
86%
165.

سؤال ۱۶۵) نام اولین صدر‌اعظم آلمان چیست؟

 • Konrad Adenauer
 • Kurt Georg Kiesinger
 • Helmut Schmidt
 • Willy Brandt
86%
119.

سؤال ۱۱۹) " انتخابات در آلمان آزاد است." این جمله به چه مفهومیست؟

 • کلیه محکومین به جرائم از شرکت در انتخابات محرومند.
 • چنانچه بخواهم برای دادن رأی بروم، کارفرما موظف است به من ‌مرخصی بدهد.
 • همه میتوانند آزادانه تصمیم بگیرند، که آیا میخواهند رأی بدهند و یا به چه کسی رأی بدهند.
 • من میتوانم آزادانه تصمیم بگیرم، که در کدام حوزه انتخاباتی رأی بدهم.
86%
196.

سؤال ۱۹۶) چرا پاییز ۱۹۸۹ در DDR "نقطه عطف" نامیده میشود؟ در این زمان سیستم DDR چگونه متحول شد؟

 • از دیکتاتوری به دموکراسی
 • از اقتصاد آزاد میانه رو به سوسیالیزم
 • از سلطنتی به سوسیال دموکراسی
 • از حکومت مذهبی‌به حکومت کمونیسم
86%
298.

سؤال ۲۹۸) مهاجرین ساکن جمهوری دمکراتیک آلمان DDR عمد‌تاً کجایی بودند؟ از کشورهای ...

 • ویتنام، لهستان، موزامبیک
 • فرانسه، رومانی، سومالی
 • شیلی، مجارستان، زیمبابوه
 • کره شمالی‌، مکزیک، مصر
86%
260.

سؤال ۲۶۰) کدامیک از موارد زیر برای بچه‌های مدرسه ای‌در آلمان حکم است؟

 • حق برخورداری از اوقات تفریح به طور نامحدود
 • حق انتخاب آزاد کلیه دروس
 • حق دریافت "کمک هزینه مدرسه"
 • وظیفه حضور در کلاسهای درسی‌
85%
232.

سؤال ۲۳۲) در روند انتخابات پارلمان اروپا کدامیک از موارد زیر انتخاب میشود؟

 • کمیسیون اروپا
 • کشورهایی که مجوز پیوستن به اروپا را دریافت میکنند.
 • نمایندگان پارلمان اروپا
 • قانون اساسی‌اروپا
85%
110.

سؤال ۱۱۰) مجلس شورای آلمان برای چند سال انتخاب میشود؟

 • دو سال
 • سه‌ سال
 • چهار سال
 • پنج سال
85%
115.

سؤال ۱۱۵) مفهوم "حق انتخاب فعال" در آلمان چیست؟

 • همه میتوانند انتخاب بشنوند.
 • همه باید رأی بدهند.
 • همه میتوانند رأی بدهند.
 • افراد باید در شمارش آراء شرکت کنند.
85%
202.

سؤال ۲۰۲) در دوران "جنگ سرد" DDR به کدامیک از موارد زیر تعلق داشته است؟

 • قدرتهای غرب
 • پیمان ورشو
 • پیمان آتلانتیک شمالی‌NATO
 • کشورهای بیطرف
85%
297.

سؤال ۲۹۷) بخش عمده مهاجرین از کدامین کشورها به آلمان آمده‌اند؟

 • ایتالیا
 • لهستان
 • مراکش
 • ترکیه

Übersetzungen

Schwesterprojekte: Führerscheintest online · Einbürgerungstest Österreich · Lottozahlen-Generator · US Citizenship Test · Städte-Suchen-Spiel